Trung Quốc được biết đến là quốc gia có diện tích lớn và dân số lớn nhất thế giới, ngoài những thành tựu về kinh tế mà quốc gia này đạt được, thế mạnh về du lịch cũng là nguồn lực rất lớn của Trung Quốc, với những nét văn hóa cổ